JuhoTuominen Tervettä järkeä!

Kuntoutuksella säästöä

Aivoverenkierron häiriintyminen johtaa äkilliseen katastrofiin. Neljännes sairastuvista on vielä työikäisiä. Tyypillisiä aivoinfarktin seurauksia ovat esimerkiksi toispuolihalvaus, puheentuoton häiriöt, hahmottamishäiriöt sekä näkökentän puutokset. Pahimmillaan oireisto on niin hankala, että sairastunut joutuu niiden vuoksi pysyvään laitoshoitoon.

Aivoinfarkti onnistutaan alkuvaiheessa monesti hoitamaan tehokkaasti ja potilaan henki säilyttämään. Myös verenkiertohäiriön aiheuttamaa vaurioaluetta aivoissa pystytään ajoissa hoidettuna pienentämään erilaisin toimenpitein kuten liuotushoidolla tai aivoverisuonen verenvirtauksen estävän tulpan mekaanisella poistolla.  Alkuvaiheen hoito on maassamme kansainvälisesti arvioituna huippuluokkaa.

 Asianmukaisista alkuvaiheen hoidoista huolimatta osa potilaista vammautuu vaikeasti ja kärsii erilaisista elämää hankaloittavista neurologisista puutosoireista.

Suomessa hoidon heikko kohta on asianmukaisen ja tehokkaan kuntoutuksen puuttuminen sairauden alkuvaiheen jälkeen. Kehnoimmillaan jatkohoito tarkoittaa osastohoitoa vuodepotilaana. Kuntouttavien toimien toteutus vaihtelee maassamme huomattavasti potilaan kotikunnasta riippuen.

Tehokas aivoinfarktin kuntoutus on kallis sijoitus. Suosituksen mukaisesti kuntoutukseen kuuluu päivittäinen fysioterapia, kolme kertaa viikossa puheterapia ja toimintaterapia sekä viikoittainen neuropsykologinen kuntoutus. Tämä kokonaisuus maksaa noin 500 euroa päivässä ja tyypillinen 30 päivän kuntoutusjakso maksaa suosituksen mukaisena yhteensä 15 000 euroa.  Aivoliiton arvion mukaan noin puolet aivoinfarktipotilaista, ikääntyneet potilaat mukaan luettuna, hyötyisi tehokkaasta kuntoutuksesta.

Kuvatun kuntoutuksen jälkeen noin 80 prosenttia potilasta pystyy palaamaan entiseen kotiinsa. Ilman näitä toimia kotikuntoisten määrä on 66 prosenttia. Tiedetään, että laitoshoito maksaa noin 50 000 euroa vuodessa.

Nämä luvut voidaan muuttaa euromääräiseksi laskutoimitukseksi. Miljoonan euron investointi mahdollistaa 67 potilaan tehokkaan kuntoutuksen.  Tällä vältetään yhdeksän potilaan laitoshoito eli noin 450 000 euron vuosittainen kulu. Kuntoutukseen tehty sijoitus maksaa siis itsensä takaisin hieman yli kahden vuoden kuluessa. Viiden vuoden aikajänteellä saavutetaan säästöä 1 250 000 euroa.

Laskelma ei huomioi inhimillistä kärsimystä vaan ainoastaan eurot. Kuntoutuksesta säästäminen vaikuttaa niiden valossa olevan kallis tapa säästää.

Tämäkin asia päätetään kotikunnassasi. Päätöksentekoon tarvitaan tervettä järkeä!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat