JuhoTuominen Tervettä järkeä!

Terveyden edistäminen kuuluu jatkossakin kotikunnalle

Viimeisten vuosikymmenien aikana elämäntapamme on muuttunut kevyemmäksi. Työ ja liikkuminen vaativat aiempaa vähemmän ponnistelua ja energiankulutusta. Samaan aikaan ruokaa on pääosalla kansasta hyvin saatavilla. Näiden seurauksena liikkumattomuus ja ylipaino ovat suuria kansanterveyden ongelmia.  Ylipaino lisää sairastuvuutta esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin, aikuistyypin diabetekseen sekä erilaisiin liikuntaelimistön ongelmiin.

Kunnat ovat perinteisesti toimineet merkittävinä liikuntapalveluiden tuottajina sekä liikuntapaikkojen rakentajina ja ylläpitäjinä. Sen osalta tehdään yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja muiden järjestöjen kanssa. Myös vapaaehtoistyön merkitys on huomattava. Tärkeää on varmistaa kaiken ikäisille kuntalaisille riittävät ja kohtuuhintaiset liikuntamahdollisuudet. Todennäköisesti tähän panostetut eurot saavat hyvän korkotuoton säästämällä myöhemmässä vaiheessa sairaanhoidon kuluja, ylläpitämällä työkykyisyyttä ja siten pidentämällä työuria.

 Kunta voi vaikuttaa asukkaiden liikkumiseen tätä tukevilla liikenneratkaisuilla. Lyhyillä ja keskipitkillä etäisyyksillä jalankulku sekä pyöräily mahdollistuvat kattavilla ja turvallisiksi suunnitelluilla pyöräily- ja kävelyreitityksillä. Kaupunkisuunnittelussa nämä mahdollisuudet täytyy aktiivisesti huomioida. Turvalliset suunnitteluratkaisut ja reittien asianmukainen talviylläpito pienentävät lisäksi tapaturmariskiä.

Keinovalikoimasta ylipainon vähentämiseen on hyvä mainita esimerkkinä Seinäjoella muutama vuosi sitten käynnistetty Lihavuus laskuun–ohjelma, joka pyrkii estämään lasten ja nuorten ylipainoa.  Ilman taloudellisia lisäpanoksia lapset ja perheet saavat yksilöllistä neuvontaa, jossa keskitytään myönteiseen kehitykseen elintavoissa ja onnistumisiin. Lisäksi Liikkuva koulu-toimintamalli yhdistettiin päiväkotien ja koulujen terveelliseen lounasruokaan. Nämä muutokset ovat luonteeltaan toimintamallien uusimista ja asioiden huomiointia eivätkä rahallisia panostuksia. Seinäjoella 1. luokan oppilaista vuonna 2011 ylipainoisia oli 14 % a, vuonna 2015 määrä oli laskenut 8,7 % iin.

Kunnalla on maakuntauudistuksen jälkeen edelleen iso rooli terveyden edistäjänä. Nykyiseen verrattuna tätä varten ei tarvita isoja taloudellisia lisäpanoksia. Sen sijaan tarvitaan asian huomioimista suunnittelussa, eri tahojen yhteistyötä ja positiivista suhtautumista.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat